Branice

urowany zamek zbudowany został w XIII wieku nad rzeką Opawą. W 1428 roku podczas wojen husyckich, jak większość zamków w tym regionie został zdobyty i częściowo zniszczony przez wojska husytów. Następnie około 1470 roku Maciej Korwin podczas walk o koronę czeską zniszczył zamek. Wprawdzie został odbudowany lecz jego znaczenie obronne znacznie spadło i służył już tylko jako dwór mieszkalny a nie obronny. Często także zmieniali się jego właściciele a zamek popadał w coraz większą ruinę. Ostatecznie walącą się dawną warownię przebudowano i w 1863 roku był to już tylko browar. Na otaczającej zamek fosie położono strop i od tej chwili służyły jako chłodnie w browarze.
   W początku XX wieku budowlę kupił ksiądz J. Nathan i przeznaczył ją na Zakład Psychiatryczny.
  Od 1998 roku opuszczony zamek niszczeje i popada w coraz większą ruinę.