Borzygniew

urowany z kamienia zamek zbudowany w 1613 roku/ wg. zachowanej daty/ w stylu późnorenesansowym. Postawiony na planie prostokąta, kamienny z dwoma, dwuspadowymi dachami. Fasady zamku ozdobione są dekoracją sgraffitową a w sieni zobaczyć możemy sklepienie kolebkowe ozdobione stiukiem.
    W XVIII i XIX wieku zamek był remontowany i przebudowywany.
   W czasie drugiej wojny zniszczony i dzisiaj to tylko jeszcze jedna ruina dawnej budowli.