Borów
amek zbudowany został na początku XIV wieku w miejscu wcześniejszego grodu obronnego Henryka Brodatego. Od 1326 roku budowla należała do rodu rycerskiego a od 1459 roku władali nim Czesi. Jednakże podczas wojen husyckich zamek został zdobyty i zniszczony przez mieszczan wrocławskich. W późniejszym czasie na jego miejscu wybudowany został pałac oraz browar. Do dzisiaj zachowała się z zamku jedynie fosa.