Bolków

amek w Bolkowie powstał przed 1277 rokiem, kiedy to pojawia się po raz pierwszy wzmianka o nim. Należy wtedy do księcia legnickiego Bolesława II Rogatki i sądzić należy, że prawdopodobnie on był jego budowniczym. Stoi na stromo opadającym w stronę Nysy Szalonej stoku. Od strony południowej, gdzie wzgórze łagodnie opada i jest najsłabszym punktem obrony, postawiono wysoką na 25 m wieżę klinową dziobem w kierunku największego zagrożenia. Grubość muru w przyziemiu wynosi 4,5 m, natomiast wejście do wieży usytuowane było na wysokości 9 m. Za wieżą stały budynki mieszkalne i gospodarcze przylegające do murów obronnych. W wieku XIV zamek zostaję rozbudowany przez książąt świdnickich i zostaje jednym z najmocniejszych zamków tego okresu.
      W roku 1345 broni się przeciwko wojskom czeskim, w 1444 - husyckim. 1463 rok zamek dostaje się w ręce króla czeskiego Jerzego z Podiebradów, który na zamku swoim namiestnikiem czyni Jana z Czernej. Grabieże jakich dopuszczał się pan na Bolkowie tylko na krótki czas gnębiły okolicznych mieszkańców. W zbrojnym starciu zdobyli oni zamek, Jana z Czernej powiesili, a całość tj. miasto i zamek oddali w ręce starającemu się o tron czeski, królowi węgierskiemu - Maciejowi Korwinowi. Było to w 1468 roku. W następnych latach stary piastowski zamek przechodzi po licznych bojach  z rąk rycerstwa do rąk mieszczaństwa i odwrotnie. W XVI wieku właścicielem zamku został rycerz Maciej Łoga. Przyniosło to dalsze prace nad rozbudową zamku oczywiście w stylu renesansowym. Zbudowany zostaje, poza dotychczasowymi gotyckimi murami, nowy trzykondygnacjowy budynek połączony ze starymi budowlami - krużgankiem. 
Mimo, że ulepszony został także system obronny zamku, nie obronił się on przed nacierającymi w 1646 roku Szwedami i uległ częściowemu zniszczeniu. Później, przez prawie sto lat zamek należy do zakonu Cystersów z Krzeszowa a od 1810 roku zaczyna popadać w ruinę.
    Obecnie w odbudowanym renesansowym budynku znajduje się filia Muzeum Narodowego. W ruinach zamku zachowały się architektoniczne średniowieczne i renesansowe detale. Szczyt wieży i zachowane obronne skrzydło ozdobione jest piękną, renesansową attyką. W muzeum pamiątki po świdnicko - jaworskich  księciach.