Bojanice
amek zbudowany został przypuszczalnie w XIV wieku a podczas wojny trzydziestoletniej uległ zniszczeniu. Położony był na wzgórzu nad rzek± Bystrzyca a jego ruiny dotrwały do XIX wieku kiedy to nadaj±cy się jeszcze materiał budowlany wykorzystano przy wznoszeniu dworu. Do dzisiaj nie pozostał ¶lad z dawnej warowni.