Biedrzychowice

enesansowy zamek zbudowany został około 1527 roku na niewielkim wzniesieniu. Dwieście lat później /ok. 1730 rok/ ówczesny właściciel zamku rozbudowuje renesansowe założenie i zmienia je na barokowy pałac stojący do dzisiaj. Właścicielami pałacu byli między innymi Hans Christoph, baron Aleksander von Minutoli oraz ostatnio rodzina von Pfeil.
  Baron von Minutoli był kolekcjonerem dzieł sztuki i podobnie jak w pobliskim zamku w Rajsku tak i tutaj zorganizował muzeum. Mieściło się ono w stojącej niedaleko pałacu wieży- dzisiaj po wieży pozostała ruina.
  Trzykondygnacyjny budynek nakryty jest mansardowym dachem z lukarnami. Do zamku wiedzie most położony nad suchą fosą a we wnętrzu podziwiać możemy sklepienia kolebkowe, plafony z XVIII - wiecznymi malowidłami. W zachodniej fasadzie znajdują się dwubiegowe, kamienne schody z tarasami i balustradami. Całość otacza piękny park.