Ukraina

 Buczacz


Chocim


Dubno


Kamieniec Podolski


Krzemieniec


Łuck


Łuck obecnie.


Międzybóż


Olesko


Ostróg


Ostróg obecnie


Podhorce


Pomorzany


Stare Sioło


Świrz 1919 - 1930


Świrz obecnie


Trembowla


Tudorów


Użhorod


Zbaraż


Złoczów


Żółkiew