Suliszowice
amek zbudowany został przez wójta suliszowickiego pod koniec XIV wieku. Główna część zamku, mieszkalno - obronna, kamienna wieża  znajdowała się na wysokiej skale a dostęp do niej był po drewnianych drabinach i pomostach. Natomiast u stóp skały, otoczone wałem ziemnym, drewnianą palisadą i fosą znajdowało się zaplecze gospodarcze. Całość założenia zajmowała obszar około dwóch tysięcy metrów kwadratowych.
  Do dzisiaj zachował się niewielki fragment muru stojący na skale oraz ślady wałów i fos.