Przewodziszowice

amek zbudowany został w XIV wieku lub na przełomie XIV i XV lecz przed 1427 rokiem, kiedy to dokumenty podają, że w tym okresie właścicielem zamku i okolicznych ziem był Mikołaj Kornicz zwany Siestrzeńcem a zajmował się rozbojem.
   Sama budowla stała na wysokiej, dwudziestometrowej, trudno dostępnej skale. Zbudowana była z kamienia i miała kształt wysokiej wieży. Aby się do niej dostać trzeba było wspinać się po drabinach i pomostach. Do podnóża wieży przylegał nieduży majdan gospodarczy broniony drewnianą palisadą, nasypami ziemnymi i fosą.
   Do dzisiaj pozostały fragmenty murów  wieży i słabo widoczne umocnienia ziemne.