Lutowiec

amek zbudowany został w drugiej połowie XIV wieku na wysokiej skale wapiennej. Co do jego fundatora są różne wersje. Jedna mówi, że był nim Kazimierz Wielki inna, że Władysław Opolczyk.
  Główna część, wieża mieszkalno - obronna warowni stała na szczycie skały a zbudowana była z kamienia wapiennego natomiast u podnóża skały znajdowały się zabudowania gospodarcze. Przed ewentualnym atakiem chroniła je fosa i wał, po których to do dzisiaj pozostały niewielkie ślady. Budowla popadła w ruinę z końcem XV lub w XVI wieku.
  Obecnie po całym założeniu pozostał jedynie niewielki kawałek muru o długości 4,5 - 5 metrów.