Załuż
  (Sobień)

  amek zbudowany został po 1340 roku w miejscu wcześniejszego grodu na szczycie wzgórza z pionowo opadającymi ścianami w dolinę rzeki San i Sobienki. Prawdopodobnie powstał za panowania Kazimierza Wielkiego. W tym czasie była to budowla składająca się z budynku mieszkalnego, wieży obronnej i otoczona kamiennym murem. 
    W 1390 roku ziemie wraz z zamkiem otrzymała rodzina Kmitów herbu Szreniawa. Jego pierwszy nowy właściciel - Piotr Kmita rozbudowuje założenie.Zostaje powiększony budynek mieszkalny a także powstaje nowa, większa wieża gdyż stara uległa zniszczeniu na skutek osunięcia się ziemi.
    W 1417 roku zamek gości króla Władysława Jagiełłę z żoną Elżbietą Granowską, którą to król dopiero co poślubił w kościele OO. Franciszkanów w Sanoku.
     Podczas najazdu węgierskiego w 1474 roku warownia ulega częściowemu zniszczeniu. Ponowny ich najazd w 1512 roku i ponowne zniszczenia sprawiają, że odbudowa zamku staje się rzeczą nieopłacalną i Kmitowie przenoszą się do pobliskiego zamku w Lesku a opuszczona budowla popada w ruinę. Jeszcze w 1770 roku konfederaci barscy wykorzystali ruiny zamku na miejsce swojego schronienia.
    Po Kmitach właścicielami ziem wraz z ruinami zamku zostają rodziny Stadnickich, Ossolińskich, Mniszchów i Krasickich lecz żadna z nich nie odnawia dawnej budowli.
    Do dzisiaj pozostały fragmenty budynku mieszkalnego oraz wieży i muru obronnego a całość zabezpieczono jako tzw. "stałą ruinę". Powstał także pomost widokowy skąd roztacza się piękny widok na dolinę Sanu.