Sieniawa

    amek zbudowany został w latach 1664 - 1680 przez marszałka wielkiego koronnego Mikołaja Sieniawskiego. Była to położona na wzgórzu ceglana budowla obronna, założona na planie czworoboku, otoczona nasypami ziemnymi, czterema narożnymi bastionami i fosą. Jej załogę stanowiła niewielka prywatna dragonia strzegąca majątku Sieniawskiego.
      W drugiej połowie XVIII wieku zamek był już opuszczony i popadał w coraz większą ruinę. Sieniawscy przenieśli się bowiem do wybudowanego w dawnym parku zamkowym - pałacu (1720 - 1726).
      Do dzisiaj z pierwotnego zamku zachowały się fragmenty murów obronnych, bastion i część fosy.