Emnilda

  Była trzecią z kolei żoną Bolesława Chrobrego, przeżyli razem trzydzieści lat; obdarzyła go dwoma synami i trzema córkami, ale historycy do dziś głowią się skąd właściwie pochodziła, kim w istocie był jej ojciec Dobromir, którego dziejopisarze nazywają „czcigodnym seniorem”. Najbardziej przekonywająca teza głosi, iż Emnilda była córką i dziedziczką ostatniego księcia Krakowa. Czyżby dopiero ten ożenek umożliwił Piastom wejście w posiadanie drugiego obok Gniezna ważnego ośrodka politycznego, który w następnych wiekach urósł do rangi stolicy monarchii?
Niewiele wiemy o stosunkach rodzinnych pierwszych władców polskich – Piastów. A jeszcze mniej wiemy o życiu rodzinnym tych najstarszych władców polskich. Gall Anonim, pierwszy kronikarz, który po 250 latach od startu tej dynastii utrwalił pisemnie jej tradycje i doświadczenia, zanotował jedynie kilka imion z rodziny pierwszych Piastów, podał trochę informacji o życiu i działaniach pierwszych polskich władców, czasem próbował ich krótko charakteryzować. Te dość skąpe i stosunkowo późne informacje uzupełniają przekazy obce kronikarzy krajów sąsiednich. Garść wiadomości o Mieszku i Bolesławie Chrobrym zostawił współczesny im Thietmar biskup Merseburga, pilny choć wrogi obserwator i komentator wydarzeń w Polsce. „Bolesław – pisze Thietmar o małżeństwie Chrobrego – poślubił córkę margrabiego Rygdaga, którą następnie odprawił. Z kolei pojął za żonę Węgierkę, z którą miał syna Bezpryma. Trzecią żoną była Emnilda, córka czcigodnego seniora (księcia) Dobromira, która Chrystusowi wierna niestateczny umysł swego męża ku dobremu zawsze kierowała i nie ustawała w zabiegach by przez wielką szczodrobliwość w jałmużnach i umartwianiu, 

odpokutować za grzechy ich obojga” (przekład M. Z. Jedlickiego, 1953). Czwartą żoną była Oda, córka margrabiego miśnieńskiego Ekkeharda.
  Wiadomo zatem, że Bolesław Chrobry w ciągu swego 59-letniego życia miał cztery żony. Wszystkie jego małżeństwa zostały zawarte w określonych sytuacjach politycznych. Łączyły się z ówczesnymi wydarzeniami, działaniami jego ojca Mieszka i warunkami życia samego Bolesława.
Jeszcze przed śmiercią ojca (Mieszka I), która nastąpiła w 992 roku (?) Bolesław przebywał z całą pewnością z dala od swej macochy Ody i dworu książęcego ojca. Jak przekonywająco dowodzi H. Łowmiański; Chrobry znalazł się wtedy na dłuższy okres czasu „na dobrowolnym wygnaniu w Pradze” u swego rodzonego wuja księcia Bolesława czeskiego. Z Pragą też wiążą się trzy pierwsze małżeństwa młodego jeszcze Bolesława Chrobrego.
  Oto w roku 984 oddziały księcia czeskiego zajęły gród Miśnię, stolicę marchii tej samej nazwy leżącej w sąsiedztwie Czech. W tym samym czasie również, tj. w 984 roku zawarte zostało pierwsze małżeństwo 18-letniego Bolesława Chrobrego z córką margrabiego Miśni, Rygdaga. Zbieżność chronologiczna obu tych faktów nie jest przypadkowa i z pewnością istniał między nimi związek. Po roku jednak lub po dwóch, na pewno zaś po śmierci Rygdaga (985 rok), to małżeństwo Bolesława Chrobrego zostało zerwane. Marchię miśnieńską otrzymał wtedy Ekkehard, a książę czeski zwrócił mu zajęty gród. Prawdopodobnie więc ustały raptownie korzyści jakie mogło przynieść to pierwsze, bezdzietne małżeństwo naszemu Bolesławowi.
  Imienia pierwszej żony Bolesława Chrobrego nie znamy. Nie zanotował go ani Thietmar, ani inne przekazy źródłowe. Atoli w „Rocznikach Kwedlinburskich” występuje Gerberga, również

dalej