Bucniów
amek zbudowany został w drugiej połowie XVII wieku przez Gabriela Jelitę Silnickiego kasztelana czernihowskiego i kamienieckiego.
Podczas wojen kozackich w latach 1648-51 został tak jak i miejscowość znacznie zniszczony.
Następnymi właścicielami zamku i majątku była rodzina Szumlańskich (początek XVIII wieku), po nich Rudzińscy później, po rozbiorach rząd austriacki a w 1840 roku majątek zakupiła rodzina Serwatowskich. W ich rękach ziemie były do końca drugiej wojny światowej. W połowie XIX wieku niszczejący zamek został rozebrany a odzyskany w ten sposób materiał wykorzystano do budowy nowego dworu. Dwór zniszczony został w 1915 roku i nie był już odbudowany.