FUNDACJA "PROMEMORIA"

JAK WSPOMÓC NASZĄ FUNDACJĘ ?
 

 Aby wspomóc Fundację "ProMemoria" nie musisz mieć dużych pieniędzy . Czasem wystarczy poświęcić trochę wolnego czasu i wziąć udział w organizowanych przez nas akcjach, wykonać jakiś rysunek lub zdjęcie albo przysłać niepotrzebną książkę, widokówkę, stare zdjęcie, dokument itp. aby wziął on udział w aukcjach. Książki zasilą biblioteki polskie na Wschodzie (Litwa, Białoruś, Ukraina).

    1.Organizujemy wystawę o tematyce dotyczącej zamków i pałaców. Przyjmujemy wszelkie prace: rysunki, szkice, fotografie, rzeźby itp. wykonane w dowolnym materiale i dowolnym stylu. Nie ma  ograniczeń wiekowych. Obiekty mogą znajdować się w Polsce lub za jej granicami. Jedynym warunkiem jest ten, że prace te będą brały udział w aukcji a dochód z niej zasili konto fundacji.

   2. Można także wpłacać dowolne kwoty pieniężne na konto fundacji.

     Copyright (C) 2006-2010 by JACEK GILEWICZ. All Rights Reserved. 

Wszelkie prawa zastrzeżone.