Pałac we Włostowie
(woj. ¶więtokrzyskie
 
...Ruiny pałacu Karskich z XIX w. – pałac wzniesiony wg projektu Henryka i Władysława Marconich. Ze wspaniałej niegdy¶ rezydencji ocalała bryła dawnej kaplicy oraz czę¶ci narożne budowli i rzeĽby lwów przy bramie wjazdowej. Od zachodu dziedziniec przed pałacem zamyka ruina tzw. dworu, budowli klasycystycznej z kolumnowym portykiem przed elewacj± zachodni±, być może projektu Władysława Kubickiego z końca XVIII w. Ruiny otaczaj± pozostało¶ci parku krajobrazowego.
 

¬ródło: http://sandomierskie.com