Pałac w Nieznanowicach
(woj. świętokrzyskie)
 
...Poznańscy mieli w Nieznanowicach także wzorowany na klasycystycznych rezydencjach okazały pałac. W 1910 roku sprzedali go wraz z pozostałym majątkiem Karskim, w rękach których pozostał do ostatniej wojny. Pozostawiony bez opieki dwukondygnacyjny gmach stracił najpierw w pożarze dach. Później w ruinę zamieniły się mury. Dziś pomiędzy nimi i na nich rosną drzewa i krzewy. Zachowała się jeszcze część elementów z bogatej ornamentyki. Od frontu i tyłu budynku zwracają uwagę ryzalit z arkadami. Frontową ścianę wieńczy tympanon z płaskorzeźbami mitycznych zwierząt trzymających wieniec laurowy. Z drugiej strony na zwieńczeniu znajdowały się rzeźbione postacie, z których niewiele się zachowało. 

Więcej na stronie: http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35266,5401039,

Odkrywamy_Swietokrzyskie___Nieznanowice.html