Pałac w Naroku
(woj. opolskie)
 
  W miejscowości znajduje się pałac, którego początki sięgają XVIII wieku. Jego właścicielem była wówczas hrabina Luisa Eleonora von Beess z domu von Skerbrnsky. Następnie kolejnymi gospodarzami byli: Gottlob Albrecht von Saurma, pan na Sadowicach, generałowa von Schmiedeberg i bracia Guradze, którzy w krótkim czasie doprowadzili do upadku majątku w połowie XIX wieku. W 1858 kupił go Friedrich von Wichelhaus, który przebudował pałac w stylu anglikańsko-bizantyjskim. W 1945 zajęli go Rosjanie i urządzili w nim sztab wojskowy. Po wojnie mieszkali tam pracownicy PGR-u i pałac stopniowo stawał się ruiną. Ostatni mieszkańcy wyprowadzili się z niego w latach 90. – obecnie obiekt jest ruiną. Pierwszy prywatny właściciel nie zapobiegł jego dalszemu niszczeniu, obecny zadeklarował odbudowę zabytku.
 

Tekst pochodzi z Wikipedii a zdjęcia ze strony:
http://eksploratorzy.com.pl