Pałac w Kopytkowie
(woj. pomorskie)

 

Majątek  w Kopytkowie w latach 1810 -1945 należał do rodziny von Plehn. Szlachcic ten wraz z rodziną przeprowadził się do w/w miejscowości z Malborka. W 1860 roku w Kopytkowie zostaje wybudowana gorzelnia, a rok później ogromna owczarnia na 1000 owiec. Na polach jadąc w Kierunku Leśnej Jani zbudowano i uruchomiono cegielnię. W tym samym czasie zaczęto budowę nowego pałacu w stylu empire. Wraz pałacem rozrastał się park na terenach, którego powstało kilka stawów. Kopytkowo około 1905 roku zostało podłączone do linii kolejowej Smętowo – Skórcz, zbudowano bocznicę kolejową. Właściciel Kopytkowa von Plehn był zajadłym wrogiem Polaków.


Tekst oraz zdjęcia pochodzą ze strony:


 

Na stronie tej można też znaleźć więcej zdjęć tego pałacu.