Gniewoszów
zamek Szczerba

  amek położony jest na niewielkim wzgórzu / 520 m npm./. Wzniesiony w połowie XIV wieku strzegł drogi handlowej prowadzącej przez pobliską przełęcz Międzyleską. Zbudowany  na planie owalu zajmował obszar o długości ok. 40 m i szerokości od 10 do 19 m. Otoczony był wykutą w skale fosą i kamiennym 1,5 m grubości murem. Posiadał także część mieszkalną, która przylegała do muru i dużą, szeroką na trzy metry bramę wjazdową. Brama ta znajdowała się w murze zachodnim.
    Do roku 1428 był własnością starosty kłodzkiego Bernarda Glaubitza kiedy to zburzony został przez wojska husyckie i od tej pory jest w ruinie, pomimo że często zmieniali się jego właściciele. Część materiału z zamku posłużyła do budowy, w 1769 roku, browaru w pobliskiej wsi Różanka.
   Obecnie możemy oglądać pozostałości murów obronnych, dziedzińca i piwnic.